Konsultacje Urzędu  Profilaktyka

Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w Iławie???

Burmistrz Miasta Iławy przeprowadza konsultację w celu zebrania opinii oraz pozyskania dodatkowych informacji, doświadczeń, sugestii w sprawie szczególnie ważnej dla mieszkańców miasta Iławy.

Konsultacja zakończona 2023-12-20

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Informacje o konsultacji

 
Zdjęcie konsultacji:


Tytuł

Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w Iławie???

Opis

Burmistrz Miasta Iławy przeprowadza konsultację w celu zebrania opinii oraz pozyskania dodatkowych informacji, doświadczeń, sugestii w sprawie szczególnie ważnej dla mieszkańców miasta Iławy.

Szczegółowy opis konsultacji

Nie jest to zamach na wolność, a jedynie mądre korzystanie z wolności w postaci świadomego ograniczenia do czegoś co przynosi szkody.
Czy chcesz, żeby w naszym mieście wprowadzić nocne ograniczenia w sprzedaży napojów alkoholowych?
Czyli np. od 22.00 do 6.00 dnia następnego w żadnym sklepie, także na stacji benzynowej na terenie miasta nie będzie można kupić alkoholu, zakaz nie będzie dotyczył barów i restauracji, tam będzie można kupić alkohol i spożyć go na miejscu w godzinach otwarcia lokalu.
Już około 10 procent gmin w naszym kraju zdecydowała się na ten krok, w większości tych gmin wprowadzono takie rozwiązanie, bo tego chcieli mieszkańcy.
/www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8692358,nocna-prohibicja-zakaz-sprzedazy-alkoholu-gminy.html
Zgodnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gmin. Celem działań profilaktycznych jest między innymi stopniowe ograniczanie spożywania napojów alkoholowych poprzez działania profilaktyczne wobec dzieci, młodzieży i dorosłych, czyli „ograniczanie wewnętrznej potrzeby sięgania po środki psychoaktywne”, z drugiej strony ograniczanie wszelako rozumianej dostępności. Bardzo ważna jest tzw. dostępność fizyczna napojów alkoholowych określana między innymi liczbą punktów sprzedaży i podawania napojów, co każda gmina określa w swoich uchwałach. Od 2018 roku istnieje możliwość wprowadzenia ograniczeń w nocnej sprzedaży alkoholu. Art. 12.pkt4 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości.: „Rada gminy może ustalić, w drodze uchwały, dla terenu gminy lub wskazanych jednostek pomocniczych gminy, ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Ograniczenia mogą dotyczyć sprzedaży prowadzonej między godziną 22.00 a 6.00.”
Takie ograniczenia wprowadza coraz więcej miast w Polsce właśnie w celu ograniczenia dostępności alkoholu co w konsekwencji „służyć ma przede wszystkim bezpieczeństwu publicznemu, a w drugiej kolejności zdrowiu publicznemu”. Czyli, ograniczenie nocnej sprzedaży z jednej strony zwiększy porządek i bezpieczeństwo publiczne, z drugiej ograniczy dostępność, co z kolei wpłynie na zmniejszenie szkód powodowanych przez alkohol.
Musimy pamiętać, że, alkohol ze względu na swoje działanie nie może być postrzegany jako zwyczajny towar konsumpcyjny dostępny na rynku jak każdy produkt. Podwójna rola alkoholu polega na tym, że jest on z jednej strony produktem legalnie dostępnym, ale z drugiej to substancja psychoaktywna i szkodliwa. Dlatego w Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, regulacje prawne związane z handlem alkoholem mają charakter reglamentacyjny, czyli ograniczający. Oznacza to, że produkcja, sprzedaż i spożywanie alkoholu są prawnie dozwolone, ale ze względu na szkody, jakie powoduje używanie alkoholu, ustawodawca poprzez stosowne akty prawne reguluje kwestie dostępności, wprowadzając różne ograniczenia ( np. uzyskanie zezwolenia na sprzedaż, zakaz sprzedaży nieletnim i inne).
Zatem alkohol nie może być traktowany jak każdy inny towar rynkowy i w tym sensie nie podlega zasadom wolnego rynku.
Zasada swobody działalności gospodarczej wyrażona zarówno w Konstytucji RP, jak i w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej w przypadku handlu alkoholem podlega pewnym ograniczeniom.
Wypowiedz się na forum oraz odpowiedz na 2 krótkie pytania do 20 grudnia 2023 r.

Podstawa prawna

Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVIII/620/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Miejskiej Iława.

Obszar tematyczny

Profilaktyka

Administrator konsultacji

Wojciech Jankowski

Termin konsultacji

2023-12-13 - 2023-12-20

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2023-12-21

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2023-12-13
2023-12-13

Forum dyskusyjne

Tytuł
Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w Iławie???
Termin
2023-12-13 - 2023-12-20

Ankieta

Tytuł
Czy jesteś za wprowadzeniem ograniczeń w nocnej sprzedaży alkoholu?
Termin
2023-12-13 - 2023-12-20
Koniec konsultacji: 2023-12-20

Aktywność uczestników

 

 Forum dyskusyjne Zobacz raport

Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w Iławie???

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 149 3 2023-12-15, Pt., 19:55

 Ankieta Zobacz raport

Czy jesteś za wprowadzeniem ograniczeń w nocnej sprzedaży alkoholu?

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 479 62 2023-12-19, Wt., 12:30

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Załączniki do konsultacji


Brak załączników

Załączniki do podstawy prawnej

Brak załączników

Załączniki do punktów harmonogramu


Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w Iławie???

Brak załączników

Czy jesteś za wprowadzeniem ograniczeń w nocnej sprzedaży alkoholu?

Brak załączników

Do góry