Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

Roczny program współpracy Gminy Miejskiej Iława z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

Burmistrz Miasta Iławy przeprowadza konsultację w celu zebrania opinii oraz pozyskania dodatkowych informacji, doświadczeń, sugestii w spawie szczególnie ważnej dla iławskich organizacji pozarządowych.

Konsultacja zakończona 2023-11-10

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Informacje o konsultacji

 
Zdjęcie konsultacji:


Tytuł

Roczny program współpracy Gminy Miejskiej Iława z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

Opis

Burmistrz Miasta Iławy przeprowadza konsultację w celu zebrania opinii oraz pozyskania dodatkowych informacji, doświadczeń, sugestii w spawie szczególnie ważnej dla iławskich organizacji pozarządowych.

Szczegółowy opis konsultacji

1. Przeprowadzenie się konsultacji w celu zebrania opinii oraz pozyskania dodatkowych informacji, doświadczeń, sugestii w spawach szczególnie ważnych dla Iławy i znajdujących się w polu zainteresowania iławskich organizacji pozarządowych.
2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Iławie w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Iława z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.
3. Formą konsultacji jest umieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (https://bip.umilawa.pl/137/Konsultacje_spoleczne/), na stronie internetowej https://miastoilawa.pl/dla-mieszkancow/aktualnosci, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Iławy orz organizacja spotkania konsultacyjnego dla reprezentantów iławskich organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Spotkanie odbędzie się 10 listopada br. w Centrum Aktywności Lokalnej w Iławie (ul. Wiejska 2D), w sali na 27.
4. Konsultacje prowadzone są przez moduł E-konsultacje Urzędu Miasta Iławy, pod adresem: https://ekonsultacje.miastoilawa.pl/ w celu zebrania uwag, pisemnych opinii lub uwag zainteresowanych organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
5. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, ustala się od dnia 2 listopada 2023 r. do dnia10 listopada 2023 r.
6. Projekt dokumentu dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.umilawa.pl/ w dziale: konsultacje społeczne, na Stronie internetowej https://miastoilawa.pl/dla-mieszkancow/aktualnosci, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Iławy.
7. Uwagi lub wnioski zgłoszone po dniu 10 listopada 2023 roku nie będą rozpatrywane.
8. Odpowiedzią na złożone wnioski i uwagi będzie protokół z konsultacji zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.umilawa.pl/137/Konsultacje_spoleczne/), na stronie internetowej https://miastoilawa.pl/dla-mieszkancow/aktualnoscil na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Iławy Miasta Iławy oraz na portalu E-konsultacje Urzędu Miasta Iławy, pod adresem: https://ekonsultacje.miastoilawa.pl/
9. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Komunikacji Społecznej.
Zapraszamy do udziału.

Podstawa prawna

1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.2. Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVIII/620/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Miejskiej Iława.

Obszar tematyczny

Organizacje pozarządowe

Administrator konsultacji

Wojciech Jankowski

Termin konsultacji

2023-11-02 - 2023-11-10

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2023-11-25

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2023-11-02
2023-11-02

Forum dyskusyjne

Tytuł
Program współpracy na rok 2024
Termin
2023-11-02 - 2023-11-10
Koniec konsultacji: 2023-11-10

Aktywność uczestników

 

 Forum dyskusyjne Zobacz raport

Program współpracy na rok 2024

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 50 2 2023-11-07, Wt., 11:39

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Załączniki do konsultacji


Roczny program współpracy 2024.pdf - 8
Uchwała program współpracy 2024.pdf - 1

Załączniki do podstawy prawnej

Brak załączników

Załączniki do punktów harmonogramu


Program współpracy na rok 2024

Brak załączników

Do góry